Skyvell – polityka firmy

Innowacyjność – Stałość – Elastyczność

Biznes

Marka Skyvell należy do Międzynarodowej Grupy APPLIED CHEMICALS. To rodzinny biznes skupiający się na innowacyjnych produktach, długoterminowych relacjach oraz utrzymaniu niezależności i elastyczności w produkcji długotrwałych i przyjaznych dla środowiska produktów, jednocześnie zapewniający wysoki poziom korzyści dla klienta.

Misja

Misją ACAT jest pomoc na zasadach partnerstwa z klientami i dystrybutorami w znalezieniu najlepszego rozwiązania, zwiększenie produktywności, zmniejszenie kosztów oraz zminimalizowanie ryzyka, oferując najlepszy i najbardziej innowacyjny produkt.

Wizja

Wizją Skyvell jest stworzenie dobrego samopoczucia dzięki siłom natury.
– ZESPÓŁ: Oferowanie miejsc pracy w którym pracownicy są inspirowani oraz są dumni z siebie i swoich osiągnięć.
– PARTNERZY: Tworzenie długoterminowych i trwałych relacji pomiędzy siecią klientów i dystrybutorów.
– PRODUKTYNOŚĆ: Prowadzenie skutecznej, usprawnionej i elastycznej organizacji.
– TRWAŁOŚĆ: Prowadzenie trwałej organizacji, która tworzy długoterminowe wartości.
– ŚRODOWISKO: Prowadzenie organizacji, która pomaga w tworzeniu i promowaniu życia w zrównoważonym środowisku.

Wartości

Nasze wartości i ogólne zasady stosowane w celu zaspokojenia naszych ambicji:

  •  Skupienie się na wymogach rynku:

Chcemy aby nasze działania były innowacyjne, niezależne i uwarunkowane na klienta. W interesie właściciela chcemy działać elastycznie, otwarcie, odpowiedzialnie i pełni szacunku. Dążymy do okazywania naszej uwagi i bycia otwartym na indywidualne potrzeby.

  •  Partnerstwo i długoterminowy charakter:

Grupa korporacyjna została założona w 1947 r. i obecnie zarządza nią trzecie pokolenie. Rozpoczynając działalność w przemyśle celulozowo-papierniczym, grupa rozwijała się w dziedzinie chemikaliów/stosowania chemikaliów w celu optymalizacji środowiska produktów papierniczych oraz komunalnych oczyszczalni ścieków. Działania te zapoczątkowały wymóg neutralizacji zapachów.

Od kilkudziesięciu lat firma zajmuje się tematyką zapachu: PREWENCJA-POMIAR-NEUTRALIZACJA. Odkrycia z sektora przemysłowego stanowią podstawę w tworzeniu produktów Skyvell i naszej przyszłości.